top of page

EASYFUNDRAISING

Rydym yn elusen aelodaeth a arweinir gan ddefnyddwyr sy'n cynnig cyfleoedd nofio i bobl ag anabledd o unrhyw oedran, pobl 50 oed a hŷn a hefyd eu teulu sy'n byw yn Scarborough, Whitby, Filey neu'r ardal gyfagos.

Beth ydyw?

Pryd bynnag y byddwch chi'n prynu unrhyw beth ar-lein - o'ch siop wythnosol i'ch gwyliau blynyddol - fe allech chi fod yn codi rhoddion am ddim i Grŵp Nofio Anabl Scarborough gyda easyfundraising.

 

Mae dros 4,000 o siopau a safleoedd ar fwrdd y llong yn barod i roi rhodd - gan gynnwys eBay, Argos, John Lewis, ASOS, Booking.com ac M&S - ac ni fydd yn costio ceiniog yn ychwanegol i chi i'n helpu i godi arian.

Sut i arwyddo:

 

1. Ewch i https://www.easyfundraising.org.uk/causes/sdsg/?utm_campaign=raise-more ac ymunwch am ddim.

 

2. Bob tro rydych chi'n siopa ar-lein, ewch i easyfundraising yn gyntaf i ddod o hyd i'r wefan rydych chi ei eisiau a dechrau siopa.

 

3. Ar ôl i chi wirio, bydd y manwerthwr yn rhoi rhodd i Grŵp Nofio Anabl Scarborough heb unrhyw gost ychwanegol i chi o gwbl!

 

Gallwch hefyd godi arian os ydych chi'n defnyddio "EasySearch" yn lle eich peiriant chwilio arferol. Cofrestrwch ac arbed "www.sdsg.easysearch.org.uk" fel eich peiriant chwilio diofyn.

 

Nid oes unrhyw ddalfeydd na thaliadau cudd a byddwn yn ddiolchgar iawn am eich rhoddion.

 

Diolch am eich cefnogaeth.

Easyfundraising

Easy Fundraising Advert
Doctor Talking to Boy in Wheelchair
bottom of page