top of page

AELODAETH

Fel elusen aelodaeth bydd angen i chi ymuno cyn mynychu un o'n sesiynau a'n gweithgareddau nofio.

Aelodaeth

Mae aelodaeth yn agored i unrhyw un sy'n 50 oed neu'n hŷn ac i unrhyw un o unrhyw oed ag anabledd.

 

Mae SDSG yn credu yn y dull cyfannol o gefnogi, felly, gall pob aelod taledig ddod â'u teulu, gofalwr / gofalwyr neu ffrind gyda nhw (yn amodol ar ffioedd mynediad), cyn belled â'u bod yn llenwi ffurflen aelodaeth.

 

Ar ôl i chi gyflwyno'ch ffurflen (nau) aelodaeth, talu'ch aelodaeth a chael eich derbyn, byddwch chi'n cael cyfrinair archebu i alluogi archebu ar-lein.

 

The Well-being Partnership

Er mwyn helpu i dalu yswiriant elusennol a chostau rhedeg cyffredinol mae pob cartref (neu'n unigol os yw mewn cartref byw / gofal â chymorth) yn talu ffi aelodaeth flynyddol, sy'n ddyledus wrth ymuno ac ym mis Ionawr bob blwyddyn.

 

Aelodaeth Flynyddol: £ 8.00 *

 

Mae yna hefyd ffioedd mynediad sesiwn / gweithgaredd i helpu i dalu am logi pyllau, achubwyr bywyd, gwirfoddolwyr ac offer.

 

Oedolyn Mynediad Nofio: o £ 6.00

 

Plentyn Mynediad Nofio: o £ 4.00

 

Ar ôl i chi ddychwelyd eich ffurflen (nau) aelodaeth byddwch yn anfon dolen e-bost atoch i'ch galluogi i dalu'ch aelodaeth flynyddol gyda cherdyn debyd ar-lein.

 

* Os ydych chi'n talu treth gallwn hawlio'r dreth a dalwyd ar eich ffi aelodaeth yn ôl, 25% yn ychwanegol trwy Gymorth Rhodd. Llenwch ddatganiad neu Amlen Cymorth Rhodd yn ystod un o'n sesiynau.

Ffurflenni:

Er mwyn helpu i'ch cadw chi'n ddiogel, mae'n rhaid bod pawb yn y pwll wedi llenwi ffurflen aelodaeth.

 

Rhaid i bob unigolyn ag anabledd neu gyflwr iechyd lenwi Ffurflen Aelodaeth Grŵp ac ateb cwestiynau am eu hiechyd. Rhaid rhestru pob nofiwr arall ac wedi llofnodi Ffurflen Aml-Ofalwr / Teulu.

 

 

Link Worker Referals 

Your Link Worker* can support you to arrange transport, complete your online membership form and help you to find out further information. 

Link workers can reach out to us by contacting Alex on:

T: 01723 565669 (voicemail)

E: contactus@sdsg.org.uk

*This could also include a Social Worker / Specialist Nurse / Teacher, to name a few. 

Dadlwythiadau:

Er mwyn helpu i'ch cadw chi'n ddiogel, mae'n rhaid bod pawb yn y pwll wedi llenwi ffurflen aelodaeth.

 

Rhaid i bob unigolyn ag anabledd neu gyflwr iechyd lenwi Ffurflen Aelodaeth Grŵp ac ateb cwestiynau am eu hiechyd. Rhaid rhestru pob nofiwr arall ac wedi llofnodi Ffurflen Aml-Ofalwr / Teulu.

 

 

Female Doctor
bottom of page