top of page

THE BIG SWIM

Nofio a Noddir:

Peidiwch â phoeni, os ydych chi'n cael trafferth nofio sawl hyd yn olynol, beth am nofio fel rhan o ras gyfnewid?

 

Er mwyn cadw costau i lawr (oni bai ein bod yn gallu sicrhau cyllid allanol) cynigir lôn i nofwyr yn ystod un (neu fwy) o'n prif sesiynau nofio bob pythefnos ym mis Hydref.

 

Gellir dadlwytho ffurflen nawdd isod, unwaith y bydd wedi'i chwblhau, e-bostiwch hi i contactus@sdsg.org.uk neu ei llwytho i fyny isod. Gall noddwyr hefyd roi rhodd ar-lein.

 

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth - diolch!

Swimmer
bottom of page