top of page
Swimming Lesson picture of three children and a swim teacher
SDSG Logo

BOOKING NOW OPEN ONLINE

Croeso i SDSG

Nofio hygyrch i bobl 50 oed a hŷn

a'r rhai o unrhyw oedran ag anabledd a'u teulu.

Aerobic Class in Pool

Hydro-Adsefydlu a Ffitrwydd

Ymunwch â'n gweithgareddau ffitrwydd ac ymarfer corff sy'n cael eu rhedeg gan Hyfforddwr Ffitrwydd a Aquafit cymwys, gan gyfuno nofio cyffredinol ac ymarfer corff i wella symud a symudedd.

NHS Social Prescription Provider Logo in blue and white.

Pob Aqua-Synhwyraidd Oedran

Mae ein rhaglen yn cyfuno symudiadau hylif, ymlacio, cerddoriaeth, canu, arwyddo a darganfod chwarae. Mae yna weithgareddau ar gyfer plant, oedolion a'r teulu cyfan.

Rydym wedi gosod offer gweledol a chlywedol o'r radd flaenaf ac mae gennym dîm o wirfoddolwyr ymroddedig ac Athrawon Nofio cymwys, y mae llawer ohonynt wedi ymgymryd â datblygiad proffesiynol pellach mewn therapi dŵr a chwarae synhwyraidd.

Sensory room Makaton symbol
Makaton symbol for swimming
Aqua-sensory lighting in small pool at Scarborough Sports Village
Happy family at pool
Join Now Logo black and white

Nofio Cyffredinol

Ydych chi'n chwilio am nofio cyffredinol a sgwrs gyda chyd-aelodau, yna edrychwch ddim pellach!

Mae gennym ni nifer o fflotiau ac offer arbenigol wrth law i wneud eich nofio yn arbennig o arbennig.

Cynllun Gwobr Bathodyn Pellter a Sgiliau Dŵr NASCH

Makaton water polo symbol

Mae'r cynllun yn seiliedig ar bwyntiau ac mae'n hynod hyblyg i ddarparu ar gyfer ystod eang o anableddau.

Gall pawb ddysgu sgil bywyd!

Woman Swimming in Pool
Swimmer

Gwobrau Amseru a Datblygu Strôc

Makaton write symbol
Makaton time symbol

Ydych chi am wella'ch techneg nofio neu a ydych am gwblhau'r lled neu'r hyd hwnnw ychydig yn gyflymach?

Mae ein gwirfoddolwyr wrth law i chi, mae gennym ni hefyd Athrawon Nofio cymwys i ddarparu cyngor ac arweiniad. Ar gyfer oedolion a phlant o bob gallu.

Gemau Olympaidd Arbennig

Makaton swimming symbol

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Makaton symbol for medals
Special Olympic Logo  for North Yorkshire (grey and red)
Swimming Laps
Family Activity
Rockhopper-1-2.jpg

Gemau Olympaidd Arbennig

Makaton symbol for medals

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Family Activity

Gemau Olympaidd Arbennig

Makaton family symbol
Makton swimming symbol

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

STA Well-being Logo, lady sat with legs crossed, with blue swim suit and STA wellbeing written above.
Cute Toddler in Pool
Family Activity
Over a cup of tea

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Maktaon symbol for a cup
Makton swimmer symbol

Accessible Facilities

Ample disabled parking, two accessible changing rooms with shower changing beds, open plan village changing cubicles, Pool Pod Platform. Plus lots lots more. 

Join now logo

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Professional Swimmer
Students Sitting on Staircase

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

People's Postcode Lottery logo.

Gemau Olympaidd Arbennig

Makaton dancer symbol

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Putting on Goggles
I.SWM

I.SWIM PROJECT

PROGRESSIVE AQUATIC

ACTIVITIES

Adjusting Goggles

COMMUNITY

VOLUNTEER INVOLVEMENT

Yoga Instructor

LINKED

ENRICHMENT ACTIVITIES

Multiracial couple attending water aerobics class in a swimming pool.jpg

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

option_two_logo.png
Aquati Activities

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

The Lottery Community Fund logo in black and pink
Indoor Zumba Class
Swimming Victory

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Makaton swimming instructor symbol

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

swimmin macaron symbol
The Lottery Community Fund Logo in pink and black
Cute Girl in Pool
Sporty female swimmer in pool

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Makaton swimming symbol
The Lottery Community Fund logo in back and pink
Anchor 2

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Makaton swimming symbol
The Lottery Community Fund logo in back and pink
Aqua-sensory multi colour.jpg

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

The Lottery Community Fund logo in back and pink
bottom of page