Swimming Lesson picture of three children and a swim teacher

BOOKING NOW OPEN

Croeso i SDSG

Nofio hygyrch i bobl 50 oed a hŷn

a'r rhai o unrhyw oedran ag anabledd a'u teulu.

Aerobic Class in Pool

Hydro-Adsefydlu a Ffitrwydd

Hydro-Adsefydlu a Ffitrwydd

Ymunwch â'n gweithgareddau ffitrwydd ac ymarfer corff sy'n cael eu rhedeg gan Hyfforddwr Ffitrwydd a Aquafit cymwys, gan gyfuno nofio cyffredinol ac ymarfer corff i wella symud a symudedd.

Pob Aqua-Synhwyraidd Oedran

Mae ein rhaglen yn cyfuno symudiadau hylif, ymlacio, cerddoriaeth, canu, arwyddo a darganfod chwarae. Mae yna weithgareddau ar gyfer plant, oedolion a'r teulu cyfan.

Rydym wedi gosod offer gweledol a chlywedol o'r radd flaenaf ac mae gennym dîm o wirfoddolwyr ymroddedig ac Athrawon Nofio cymwys, y mae llawer ohonynt wedi ymgymryd â datblygiad proffesiynol pellach mewn therapi dŵr a chwarae synhwyraidd.

Aqua-sensory lighting in small pool at Scarborough Sports Village
Happy family at pool.jpg

Nofio Cyffredinol

Ydych chi'n chwilio am nofio cyffredinol a sgwrs gyda chyd-aelodau, yna edrychwch ddim pellach!

Mae gennym ni nifer o fflotiau ac offer arbenigol wrth law i wneud eich nofio yn arbennig o arbennig.

Cynllun Gwobr Bathodyn Pellter a Sgiliau Dŵr NASCH

Mae'r cynllun yn seiliedig ar bwyntiau ac mae'n hynod hyblyg i ddarparu ar gyfer ystod eang o anableddau.

Gall pawb ddysgu sgil bywyd!

Woman Swimming in Pool
Swimmer

Gwobrau Amseru a Datblygu Strôc

Ydych chi am wella'ch techneg nofio neu a ydych am gwblhau'r lled neu'r hyd hwnnw ychydig yn gyflymach?

Mae ein gwirfoddolwyr wrth law i chi, mae gennym ni hefyd Athrawon Nofio cymwys i ddarparu cyngor ac arweiniad. Ar gyfer oedolion a phlant o bob gallu.

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Swimming Laps
Swimming Victory

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Accessible Facilities

Ample disabled parking, two accessible changing rooms with shower changing beds, open plan village changing cubicles, Pool Pod Platform. Plus lots lots more. 

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Putting on Goggles
Friends Working Out

Gemau Olympaidd Arbennig

Mae gan aelodau ag anabledd deallusol * gyfle i barhau â'u datblygiad trwy Gemau Olympaidd Arbennig Prydain Fawr.

Ar hyn o bryd mae gennym dîm o chwe Athletwr Olympaidd Arbennig sy'n teithio'r rhanbarth i gystadlu mewn cystadlaethau a digwyddiadau.

Scarborough Sports Village

5 Ashburn Road

Off Valley Road

Scarborough

North Yorkshire

YO11 2JW

Aelod o:

How is our website?

Rate UsDon’t love itNot greatGoodGreatLove itRate Us

Oes gennych chi gwestiwn?

Llenwch y ffurflen isod a bydd gwirfoddolwr yn dod yn ôl ati pan fydd ar gael.

How are our swim sessions?

Rate UsDon’t love itNot greatGoodGreatLove itRate Us

© 2021 by SDSG

  • Facebook

contactus@sdsg.org.uk

01723 363600

SCARBOROUGHDSG

Mewn partneriaeth â:

How did you find online booking?

Rate UsDon’t love itNot greatGoodGreatLove itRate Us
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now