RECRIWTIO DIOGEL:

Mae recriwtio mwy diogel yn set o arferion i helpu i sicrhau bod staff a gwirfoddolwyr yn addas i weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed. Mae'n rhan hanfodol o greu amgylchedd diogel a chadarnhaol a gwneud ymrwymiad i gadw plant ac oedolion agored i niwed yn ddiogel rhag niwed. Gall hyn gynnwys:

 

  • Cadarnhau cyfeiriadau cymeriad a chyflogaeth

  • Angen hanes cyflogaeth llawn

  • Gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

  • Goruchwyliaeth

  • System bydi

  • Proses sefydlu

  • Hyfforddiant a datblygiad parhaus

  • Penodi arweinydd diogelu